Sabykulle.se © 2009

Hem

Senaste Nytt

Styrelsen

Protokoll

Historia

Bilder

Hitta Hit

Länkar

 


säby sjö

Historia


Lite kort om vår området

(Gärna återkomma med ytterligare information ...)


Säby Kulle är en nybygd området som kommer att vara en del av den nya Barkarbystaden.

Tidigare området var ägds av försvarsmakten och hade flygbas F8 Barkarby. Därför att alla gator har militarisk namn. (Kadettgränd, Sergeantgränd, Furirgränd och Fanjunkarvägen som ledar från Flyginfarten!)

**************************************************************************

Aug 2006: Byget började hos nuvarende Kadettgränd 14 (K14), som en visningshus.

Aug 2007: Inflyttning för Kadettgränd.

Mars-Juli 2008: Inflyttning för Sergeantgränd/Fanjunkarvägen.

Juli-Sept 2008: Inflyttning för Furirgränd.

Feb 2009: Förskola Dalen öppnas.

Maj 2009: Lantmätariet mätar upp alla tomter

Juni 2009: Samfällighet bildas och våra första styrelsen utses.

Sept 2009: Flyginfarten/Fanjunkarvägen hastighetsgränsning minskas till 30km i timmen

Oct 2009: Extra ordinarie stämma

Maj 2010: Ordinarie stämma

Sep 2010: Saneringen av gamla skjutbana


OBS! Minnet är kort, om det stå fel datum, säg gärna till, så ändra jag! Eller om du vill lägga till ytterligare information. Klicka här